CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer and pressure drop measurements for hydrocarbons in a direct-expansion evaporator tube

Peter Melin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at the 19th International Congress of Refrigeration, Haag, The Netherlands, August 20-25, 1995 (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--10/95-SE.Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur