CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow boiling heat transfer and pleasure drop for zeotropic mixtures in a horizontal tube

Peter Melin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at the International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Rome, Italy, October 9-11, 1995 (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur