CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagringar i värmepumpar/kylanläggningar

Anders Hägg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
: Chalmers University of Technology, 1995.
[Rapport]

NUTEKs utvecklingsprogram Alternativa köldmedier. Rapport 1, 1995. Rapporten är en del i NUTEKSs forskningsprogram "Ersättning av miljöfarliga medier i kylanläggningar och värmepumpar - Projekt E.1 Systemaspekter - design och optimering.Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2007-07-26.
CPL Pubid: 44445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur