CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Retrofit heat exchanger networks based on detailed match calculations

Annika Carlsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at the Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Orlando, Florida, July 30-August 4, 1995. (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-24.
CPL Pubid: 44443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur