CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Översikt av det internationella FoU-läget

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid informationsdag om Alternativa köldmedier i kylanläggningar och värmepumpar, NUTEK, Stockholm, 9 februari 1995. (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-24.
CPL Pubid: 44442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur