CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration of black liquor gasifiction systems a case study

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Persson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
: Chalmers University of Technology, 1995.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2008-01-30.
CPL Pubid: 44441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur