CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combined power plant technology in the recovery cycle of kraft pulp mills

Björn Warnqwist (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Niclas Ihrén (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at 30 Years Recovery Boiler Co-operation in Finland, International Conference, Baltic Sea, May 24-26, 1994. (1103-2952). (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Coauthors: Björn Warnqwist (ÅF-IPK, SWEDEN, Niklas Ihrén (KTH, Sweden)Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2007-07-26.
CPL Pubid: 44439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur