CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow Boiling heat transfer and pressure drop for HCFC22 and HFC134a in a horizontal tube- an experimental study

Peter Melin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-933242-9.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2013-08-23.
CPL Pubid: 44438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för värmeteknik och maskinlära 1994:1