CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow boiling heat transfer and pressure drop for HFC134a in a horizontal tube.

Peter Melin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at IIR International Conference – CFCs, The Day After, Pauda, Italy, September 21-23, 1994 (1103-2952). (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Publication No. 4. ISRN CTH-VOM-PB--4/94--SE.Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur