CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some aspects of using mixtures

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at IEA HP Centre Workshop, Consequences of (H) CFC Replacement in HVAC Applications, Gothenburg, September 7-8, 1994 (1103-2952). (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur