CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new methology for utility integration in retrofit situations: Applications with cogeneration plants.

Jan Strömberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at ECOS`96, Stockholm, June 25-27, 1996 (1103-2952). (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--6/96—SE.Denna post skapades 2007-07-23.
CPL Pubid: 44434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur