CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Termofysikaliska egenskaper för arbetsmedia i kylmaskiner och värmepumpar

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1996.
[Rapport]

NUTEKs utvecklingsprogram. Alternativa köldmedier. Rapport nr 10, 1996.Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur