CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The solubility of HCF Working Fluids in Model Substances for Compressor Oils: Predictive Methods and Measurements

Åsa Wahlström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1996. ISBN: 91-7197-301-6.
[Licentiatavhandling]

ISSN 1103-2952. ISRN CTH-VOM-PB--4/96-SEDenna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur