CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of cooling rate on enthalpy and volume relaxation of polystyrene

J Hadac ; P Slobodian ; P Riha ; P Saha ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; I Emri ; Josef Kubát (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
J Non-Crystalline Solids Vol. 353 (2007), p. 2681-2691.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 44427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur