CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy systems options with black liquor gasification

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Persson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Pulp & paper Canada (1103-2952). Vol. 97 (1996), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2008-01-30.
CPL Pubid: 44422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur