CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Solubility for HFC working fluids in Model Subtances for compressor oils

Åsa Wahlström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
The Canadian Journal of Chemical Engineering (1103-2952). Vol. 75 (1997), p. 551-561.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur