CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Viskositet och löslighet av R407C och R410A i en skruvkompressorolja

Cyril Thébault (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
15 Nordiske Kölemöde og 8. Nordiske Varmepumpedagerne Reykjavik, juni 18-21, 1997 (1103-2952). (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur