CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-Efficient closed-cycled Bleaching

Jan Strömberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; T Jönsson ; P Tomani
Presented at the 1997 TAPPI Minimum Effluent Mills Symposium October 23- 24, 1997 San Francisco, USA. (1103-2952). (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2011-01-19.
CPL Pubid: 44413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur