CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards formalizing categorical models of type theory in type theory

Alexandre Buisse (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Peter Dybjer (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Second International Workshop on Logical Frameworks and Metalanguages: Theory and Practice (LFMTP'07), eds Brigite Pientka and Carsten Schurmann, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Elsevier p. 72-85. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2007-07-23.
CPL Pubid: 44412

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)