CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer coefficient reduction when replacing R22 with R407C in a tube-and-shell type condenser

Dave Sajjan (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
15. Nordiske Kölemöde og 8. Nordiske Varmepumpedagerne Reykjavik, juni 18-21, 1997 (ISSN 1103-2952). (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur