CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapport över Institution för värmeteknik och maskinläras verksamhet inom värmepumps/kylteknikområdet under tiden 930701-961231

Magnus Hultén (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1997.
[Rapport]

ISSN 1103-2952Denna post skapades 2007-07-23. Senast ändrad 2010-03-26.
CPL Pubid: 44408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur