CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Black liquor-gasifier/gas turbine cogeneration

Stefano Consonni ; Erik D. Larsson ; Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at gas turbine & Aeroengine Congress & Exhibition Orlando, Florida, JUNE 2-june 5, 1997”. To be published in Transactions of the ASME. (1103-2952). (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Författare: Stefano Consonni (Politecnico di Milano), Erik D Larsson (Princeton University)Denna post skapades 2007-07-20. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 44388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur