CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energisystemkonsekvenser och processintegrationsaspekter av svartlutsförgasning

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1997.
[Rapport]

Slutrapport till forskningsprogram Sulfatåtervinning/Svartlutsförgasning december 1997 ISSN 1103-2952Denna post skapades 2007-07-20.
CPL Pubid: 44385

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur