CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CHP in the pulp industry using black liquor gasification: termodynamic analysis

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at the International Conference on Energy and the Enviroment Cyprus, 1997 (1103-2952). (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-20. Senast ändrad 2007-07-20.
CPL Pubid: 44382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur