CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration as a tool for greenhouse gas reduction

Helén Wiktorsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Anders Åsblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at 13 th international congress of chemical and process engineering CHISA´98, Prague, Czech Republic, August 23-28, 1998 (1103-2952). (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-20.
CPL Pubid: 44378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur