CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Försämrad värmeöverföring i tubpannekondensor vid ersättning av R22 med R407C – kan den förklaras och kan den åtgärdas?

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presenterad vid EM:s konferens klimat21, Stockholm, december 1998 (1103-2952). (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur