CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ersättning av R22 i fjärrvärmesystem. Är HFC-blandningar bättre än HFC134a?

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Paul Ingvarsson
Presenterad vid EM:s konferens Klimat 21, Stockholm, december 1998 (1103-2952). (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Coauthor: Paul Ingvarsson (Birka Teknik & Miljö AB)Denna post skapades 2007-07-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur