CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Black liquor gasifier/gas turbine cogeneration

Stefano Consonni ; E.D. Larsson ; T.G Kreutz ; Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 120, July, 1998. (1103-2952). (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Coauthors: Consonni, S. (Politecnico di Milano) ; E.D. Larsson, ; , T.G. Kreutz (Princeton University)Denna post skapades 2007-07-20. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 44352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur