CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An SiO Maser Search Off the Galactic Plane

S. Deguchi ; T. Fujii ; Y. Ita ; H. Imai ; H. Izumiura ; O. Kameya ; N. Matsunaga ; A. Miyazaki ; A. Mizutani ; Y. Nakada ; J. Nakashima ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Pub. Astron. Soc. Japan Vol. 59 (2007), p. 559-587.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Galaxy:halo, kinematics, dynamics, masers, stars:AGB/postAGBDenna post skapades 2007-07-20. Senast ändrad 2007-07-20.
CPL Pubid: 44336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Galaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur