CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design issues performance of a chemically recuperated aeroderivative gas turbine

Carlo Carcasci ; Bruno Facchini ; Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Published in Proc Inst Mech Engrs (1103-2952). Vol. 212 (1998), Part A,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Coauthors: Carlo Carcasci och Bruno, Facchini (University of Florence)Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44335

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur