CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pulp mill heat integration of black liquor gasifiers

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at TAPPI/CPPA 1998 International Chemical RECOVERY Conference, Tampa, FL. June 1-4, 1998 (1103-2952). (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2009-11-24.
CPL Pubid: 44332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur