CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CHP in the pulp industry using black liquor gasification: thermodynamic analysis

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Applied Thermal Engineering (1103-2952). Vol. 18 (1998), 11,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-19.
CPL Pubid: 44331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur