CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse Gas Reduction in Industry through Process Integration

Helén Axelsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
: Chalmers University of Technology, 1998.
[Licentiatavhandling]

ISSN 1130-2952Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2007-07-19.
CPL Pubid: 44322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur