CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomass gasification technologies for heat and power production

Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Nabil Kassem (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Gunnar Svedberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; M Söderström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1999.
[Rapport]

Författare: N. Kassem, KTH, G. Svedberg, KTH, J. Yan, KTH and M. Söderström, LiU. Arbetsnotat nr 11, juni 1999, ISSN 1403-8307), part of Energy Systems, a National Program of research and graduate study.Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur