CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooperation of the MIND-method and the Pinch technology

Cecilia Bengtsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Magnus Karlsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1999.
[Rapport]

Författare nr 2: Magnus Karlsson (KTH). Arbetsnotat nr 4, mars 1999 ISSN 1403-8307), part of Energy Systems, a National Program of research and graduate study.Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2007-08-03.
CPL Pubid: 44315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur