CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Evaluation of Competing Designs for Efficient Cogeneration from Black Liquor

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Håkan Eriksson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
(Proceedings, 2nd Biennial Johan Gullichsen Colloquium, Helsinki, Finland, September 9-10, 1999) (1103-2952). (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Also presented under the title "Predictions of Fuel and Power Use for Kraft Mills with Advanced Black Liquor Cogeneration Systems".



Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2007-07-19.
CPL Pubid: 44308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur