CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ersättning av R22 i fjärrvärmesystem. Är HFC-blandningar bättre än R134a?" (in Swedish)

Cecilia Gabrielii (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Sven Wellsandt (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Paul Ingvarsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
presented at Klimat 21-dagen, Gothenburg, Sweden, November 25, 1999. (1103-2952). (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Författare nr 4 : Paul Ingvarsson (Birka Teknik & Miljö AB) StockholmDenna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur