CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixtures To Replace R22 in High-Temperature Heat Pumps

Cecilia Gabrielii (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
presented at the 20th International Congress of Refrigeration “Refrigeration into the Third Millennium” Sydney, Australia, 19-24 September 1999 (REF). (1103-2952). (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur