CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of cross-functionality in the sourcing decision process

Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Pär Åhlström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Managing Operations in an Expanding Europe, 14th International Annual EurOMA Conference, Ankara, Turkey (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: sourcing, cross-functionalityDenna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2008-12-09.
CPL Pubid: 44282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur