CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The evolution of a sourcing decision process

Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Pär Åhlström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Practice makes perfect 16th Annual IPSERA Conference, 1-4 April, Bath, UK (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2008-12-09.
CPL Pubid: 44277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur