CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solubility of HFC32, HFC125, HFC134a, HFC143a and HFC152a in a Pentaerythritol Tetrapentanoat Ester

Åsa Wahlström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Journal of Chemical and Engineering Data (1103-2952). Vol. 44 (1999), 4, p. 823-828.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur