CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Efficiency Steam Reforming of Biomass as a Means to Reduce Costs and Emissions of Heat Production in District Heating Systems

Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
presented at 2nd Olle Lindström Symposium on Renewable Energy, Bioenergy, KTH, Stockholm, June 9-11, 1999. (REF.) (1103-2952). (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44275

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur