CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat Sources – Technology, Economy and Environment

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
presented at the 6th International Energy Agency Heat Pump Conference 1999, Heat Pumps a Benefit for the Environment, Berlin, Germany, May 31-June 2, 1999. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2011-12-06.
CPL Pubid: 44274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur