CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Condensation of Zeotropic Refrigerant Mixtures in Shell-and-Tube Condensers

Dave Sajjan (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2013-10-01.
CPL Pubid: 44272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Department of Heat & Power Technology, Chalmers University of Technology 1999:3