CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The compresson/absorbtion heat pump - modelling and comparisons

Magnus Hultén (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
: Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2007-07-19.
CPL Pubid: 44271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur