CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Compresson/Absorbtion cycle Influence of Some Major Parameters on COP and a comparison with the Compresson cycle

Magnus Hultén (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
International Journal of Refrigeration (0140-7007). Vol. 22 (1999), p. 91-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Ammonia, Water, Heat pump, MethodDenna post skapades 2007-07-19. Senast ändrad 2011-11-11.
CPL Pubid: 44270

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur