CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Pinch Technology Based HEN Analasis Methodologies for Cost-Effective Retrofitting

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Roger Nordman (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
(Presented at the 50th Canadian Chemical Engineering Coference, Montreal, Canada, October 15-18 2000) (1404-7098). (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2007-07-18.
CPL Pubid: 44249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur