CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Refrigerant Blends to Replace R22 - A Klimat 21 Report

Cecilia Gabrielii (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Sven Wellsandt (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Tord Karlsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Paul Ingvarsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
2000.
[Rapport]

Författare nr 4: Paul Ingvarsson (Birka Teknik & Miljö AB) StockholmDenna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2007-08-02.
CPL Pubid: 44248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur