CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-Efficient Pre-Evaporation of Bleach Plant Filtrates: An Economic Evaluation of Various Options

Jessica Algehed (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Jan Strömberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Tappi Journal (1404-7098). Vol. 83 (2000), 9,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2011-11-10.
CPL Pubid: 44247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur