CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Replacement of R22 in Heat Pumps Used for District Heating

Cecilia Gabrielii (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
presented at the 8th Int. Refigeration Conf., Purdue, USA, July 25-28, 2000 (1404-7098). (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-18. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur